Contactgegevens

Stichting Ophovenerhof
Molenweg 57
6133XM Sittard
info@ophovenerhof.nl
046-4519711

ANBI

Stichting Ophovenerhof  is officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI’s genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

De overheid heeft  bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s. Met ingang van 1 januari 2014 moeten er een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën gepubliceerd worden. Een aantal van deze gegevens vindt u hieronder, elders op de site kunt u de overige informatie vinden.

Statutaire naam
Stichting Ophovenerhof

Kamer van Koophandel nummer
14056638

Postadres
Molenweg 57    6133 XM  Sittard

Bankrekening
NL95RABO0147611296

RSIN
807976258

Internet

Website: www.ophovenerhof.nl
E-mail: info@ophovenerhof.nl